top of page

VBE testavimas

Nauja paslauga – Alfa klasės mokytojų parengti VBE diagnostiniai testai. Atlikdami diagnostinius testus moksleiviai ne tik susipažins su VBE specifika, bet ir įsivertins savo turimas žinias. Testų užduotys yra unikalios, bet analogiškos toms, kurių galima tikėtis egzamino metu, o vertinimas atliekamas remiantis oficialiais VBE kriterijais.


Comments


bottom of page