top of page

Anglų kalbos VBE apžvalga
Birželio 7 dieną Lietuvos abiturientai laikė anglų kalbos VBE. Alfa klasės korepetitoriai Lukas ir Matas apžvelgė šių metų anglų kalbos valstybinio egzamino užduotis ir pateikia savo vertinimą.


Paskutinis pagal senąją bendrojo ugdymo programą organizuotas valstybinis anglų kalbos egzaminas nepateikė naujienų ar didesnių iššūkių. Kaip ir visuomet, egzaminas buvo aktualus šiuolaikiniam jaunam žmogui. Skaitymo dalyje kandidatai atliko užduotis, susijusias su tokiomis temomis, kaip dirbtinis intelektas, artėjančios Paryžiaus olimpinės žaidynės, socialinės medijos, žmogaus psichologija ar pan. Šioje dalyje išlaikyta tokia pati struktūra, kaip ir ankstesniais metais, be to, užduotyse vartotas žodynas atitinka lygį, kurį mokiniai turėtų būti pasiekę baigdami mokyklą. Pasitaikė tik keletas sudėtingesnių žodžių, pvz., hamper. Mokinius, kaip ir įprastai, galėjo sutrikdyti trečioji skaitymo užduotis, jei jie tuščius laukelius siekė užpildyti neperskaitę viso teksto.


Įprastą struktūrą išlaikiusi klausymo dalis, kurioje buvo orientuojamasi į kasdienes situacijas, tikrino mokinių žodyno plotį ir kaip jį mokiniai gali susieti su klausimu. Tai ypač ryšku pirmoje užduotyje. Pavyzdžiui, paminimos dvi valstijos ir į pirmą įvardintą apeliuojama žodžiu the former. Taigi, kai kuriems mokiniams tikrai galėjo kilti iššūkių pasirenkant teisingą atsakymą. 


Rašymo dalyje mokiniai ir vėl rašė pusiau formalų laišką bei esė. Rašant laišką visada svarbu nepamiršti struktūruoti (kiekvieną punktą aptarti naujoje eilutėje formuojant įtraukas ar praleidžiant eilutę), nepamiršti kreiptis į nurodytą asmenį (Dear Ms Jenny Thornley) ir atsisveikinti, kaip numatyta užduoties pabaigoje (pvz., Kind Regards / Best Regards, Alex Brown). Esė užduotyje buvo prašoma apmąstyti, kokios įtakos (teigiamos, neigiamos, o gal ir tokios, ir tokios) turi produktų reklamos socialiniuose tinkluose. Šiuo atveju, galima pastebėti, kad reikėtų pasirinkti priežasties-pasekmės (cause-effect) tipo esė formą išryškinant tik vieną dalį – effects (įtaką). Tokiu atveju, įžangoje įprastai pristatomos koncepto priežastys (causes), iškeliama kontrolinė idėja (thesis statement). Kadangi prašoma bent jau dviejų argumentų, rašomos bent jau dvi pastraipos, kurių kiekviena pradedama teiginiu (topic sentence), pastraipos tarpusavyje jungiamos įvairiais jungiamaisiais žodžiais firstly / secondly, on the one hand / on the other hand, morever / furhermore ar pan., o pateikiami pavyzdžiai jose pristatomi vartojant frazes for example/ for instance. Kadangi prieš tai buvusiuose egzaminuose prašyta pristatyti ir konceptų priežastis, ir pasekmes, kai kuriuos mokinius tokia temos formuluotė galėjo sutrikdyti.


Σχόλια


bottom of page