top of page

Fizikos VBE

Birželio 20 dieną abiturientai laikė fizikos VBE. Alfa klasės mokytojai Aivaras ir Ąžuolas išsprendė egzamino užduotis ir pateikė savo vertinimą.


„Šių metų valstybinis fizikos brandos egzaminas seka jau, regis, nustatytu šių metų egzaminų sesijos pavyzdžiu ir mokiniams pateikia tikrai pakankamai nesunkias, lengvai įkandamas ir nesiekiančias suklaidinti užduotis. Egzamine pasigedome vadinamų „kabliukų“. Regis, nėra tokios užduoties, kuri reikalautų žymiai gilesnio fizikinio mąstymo ir į kurią sugebėtų atsakyti tik patys sumaniausi abiturientai. Tiesą sakant, egzamine yra kiek sunkesnių užduočių, kurios daliai mokinių gali pasirodyti šiek tiek sudėtingos, tačiau tai yra įprasta bet kuriam brandos egzaminui, tikrinančiam visas mokinio sukauptas žinias. 


Šiame egzamine, mūsų nuomone, buvo plačiai išbandomas abituriento suvokimas apie fizikinių dydžių priklausomybės grafikus. Daugelyje užduočių mokinys turėjo gebėti juos analizuoti, ištraukti iš jų naudingą informaciją ir ją pritaikyti, ar net pats juos brėžti. Palyginę su praeitų metų fizikos egzaminu galime teigti, jog šis buvo kiek lengvesnis, o lygindami su šiais metais vienuoliktokų rašytu tarpiniu patikrinimu drąsiai galime sakyti, jog šis brandos egzaminas buvo kur kas lengviau įkandamas, atsižvelgus į mokinių turimą žinių lygį. Apibendrindami manome, jog jeigu mokinys nuoširdžiai mokėsi, jam egzaminas tikrai turėjo pasirodyti gana lengvas, arba bent vidutinio, įprasto sudėtingumo.“Comments


bottom of page