top of page

Tarpinių matematikos patikrinimų 11-okams apžvalgaPrasidėjus tarpinių patikrinimų maratonui ir netylant apkalboms dalijamės savo įžvalgomis apie tarpinio matematikos žinių patikrinimo užduotis.


Bendrojo kurso matematikos patikrinimas buvo laikomas trečiadienį (kovo 13 d.), o išplėstinio kurso – ketvirtadienį (kovo 14 d.). Tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso patikrinimuose buvo galimybė surinkti 20 taškų, moksleiviai galėjo naudotis skaičiuotuvais. Alfa klasės korepetitoriai Algirdas ir Ąžuolas pateikia šių patikrinimų vertinimą.


B lygio tarpinis patikrinimas


Bendrojo kurso tarpinio patikrinimo užduotys iš esmės atitinka programą, bet moksleiviams, nesiejantiems savo ateities su matematika, galėjo būti sudėtinga. Alfa klasės korepetitorius Algirdas sutinka, kad užduotys B lygio moksleiviams galėjo pasirodyti sunkokos: buvo uždavinių iš temų, kurios įprastai sekasi sunkiai – moduliai, trigonometrinių funkcijų savybės, šaknys, progresijos. Beveik nebuvo būdų pasinaudoti skaičiuotuvu ar formulių lapu, taigi užduotys tikrino vien mokinio žinias. Kito korepetitoriaus Ąžuolo teigimu, nors ir pasitaikė pavienių lengvų bei įveikiamų užduočių, koją pakišti galėjo pernelyg komplikuotai suformuluotos sąlygos, pakankamai sudėtingi moduliniai ar trigonometriniai reiškiniai, sunkiai įveikiamos lygtys ar net nekorektiškos sąlygos. Kai kurios užduotys galėjo pasirodyti sudėtingos net dvyliktokams, taigi kyla abejonių, ar šis bendrojo kurso patikrinimas yra tinkamas.


A lygio tarpinis patikrinimas


Išplėstinio kurso patikrinimas, sprendžiant iš užduočių, atitinka ugdymo programą, tačiau itin didelė problema buvo laiko stoka – uždaviniai reikalavo daugiau pamąstyti, tad trijų minučių vienam uždaviniui galėjo ir nepakakti. Algirdo nuomone, sudėtingiausias galėjo pasirodyti paskutinis uždavinys, kuris reikalavo suprasti, jog rodiklinė funkcija įgyja didžiausią reikšmę, kai jos laipsnis yra didžiausias, o laipsnyje yra apversta parabolė, kurios didžiausia reikšmė yra viršūnės taške. Siekiant išspręsti šį uždavinį reikėjo puikiai suvokti temą ir sujungti kelerių metų žinias. Korepetitoriaus Ąžuolo nuomone, šių metų A lygio patikrinimo užduotys buvo parinktos adekvačiai ir nesiekė suklaidinti. Funkcijų analizė, geometrinės bei aritmetinės progresijų taikymas, iracionalių reiškinių tvarkymas, trigonometrinės funkcijos, aibių teorija, logaritmų savybių taikymas – būtent šios žinios buvo tikrinamos tarpinio patikrinimo metu. Visgi, tam tikros temos galėjo būti dar neaptartos pamokų metu, kai kuriems mokiniams užduotys pasirodė nematytos arba per sunkios jų žinių lygiui. 


Akivaizdu, jog abu tarpiniai patikrinimai pareikalavo aukšto matematikos žinių lygio ir daugeliui galėjo tapti iššūkiu. Belieka tikėtis, kad bus atsižvelgta į išsakytas pastabas ir ateityje tarpiniai patikrinimai taps lengviau įveikiami moksleiviams.
Comments


bottom of page